26/11/20

Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 4 Semester 1

Pembelajaran 1
Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam susunan Al-Qur'an. Terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di kota Mekah (Makiyyah). Al-Falaq artinya waktu subuh/ fajar.

teks arab surah al falaq

Artinya:
 1. Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh/ fajar.
 2. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
 4. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya
 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
Makna Kandungan Surah Al-Falaq
 1. Perintah agar kita berlindung kepada Allah SWT dari segala macam kejahatan
 2. Hanya Allah SWT yang patut dimintai pertolongan
 3. Allah SWT tempat bergantung dan berlindung

Pembelajaran 2
Bukti Allah Swt itu ada
 1. Adanya alam semesta beserta seluruh isinya
 2. Adanya makhluk hidup (Ciptaan Allah Swt)
 3. Pergantian siang dan malam yang teratur
Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik/ indah, jumlahnya ada 99. Asmaul Husna baik dibaca setelah shalat.
 1. Al-Basir artinya Maha Melihat. Pengamalan asmaul husna Al-Basir : berbuat kebajikan dan beribadah kepada-Nya karena Allah SWT selalu mengawasi semua perilaku kita
 2. Al-Azim artinya Maha Agung. Pengamalan asmaul husna Al-Adlu : tidak menjadi anak sombong, karena manusia hanya bagian kecil dari keagungan Allah SWT.
 3. Al-Adlu artinya Maha Mandiri. Pengamalan asmaul husna Al-Azim : menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga atau orag lain. 
Pembelajaran 3
Percaya kepada para Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang ke-4. Nabi (naba) artinya ditinggikan. Maksudnya seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya karena membawa wahyu dari Allah SWT, akan tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia.
Sedangkan Rasul (arsala) artinya mengutus. Yaitu seorang laki-laki yang ditutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia.

PERBEDAAN NABI DAN RASUL

NABI

RASUL

1

Belum tentu Rasul

Pasti seorang Nabi

2

Tidak bersifat tabligh

Memiliki sifat tabligh

3

Tidak memiliki umat Memiliki umat

4

Mendapat wahyu untuk diri sendiri

Bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya


Sifat Wajib / sifat yang pasti dimiliki seorang Nabi dan Rasul

SIFAT WAJIB RASUL

SIDIK

JUJUR

AMANAH

DAPAT DIPERCAYA

TABLIGH

MENYAMPAIKAN

FATANAH

CERDAS


Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Mereka adalah nabi Nuh AS, nabi Ibrahim AS, nabi Musa AS, nabi Isa AS, dan nabi Muhammad SAW.

Nabi Ibrahim AS hidup pada masa raja Namrud. Beliau disebut abbul anbiya' atau bapaknya para Nabi. Mukjizat nabi Ibrahim AS yaitu tidak hangus ketika dibakar.

Nabi Musa hidup pada masa pemerintahan raja Fir’aun. Ayahnya bernama Imran dan ibunya bernama Yukabad. Saat bayi Beliau dihanyutkan di sungai Nil. Allah memberikan wahyu kitab Taurat di bukit Tursina, diberi mukjizat berupa Tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan mampu membelah lautan. Dalam berdakwah Nabi Musa dibantu oleh saudaranya yang bernama nabi Harun AS. 
Keteladanan Nabi Musa AS antara lain: gagah berani, pantang menyerah, tegas, dsb.

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir (khotamul anbiya-i wal mursalin). Karena kejujurannya nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin artinya dapat dipercaya. Mukjizat nabi Muhammad SAW antara lain dapat membelah bulan, mengalir air dari jari-jarinya, kitab suci Al-Qur'an, dll.

Pembelajaran 4
Jujur adalah berkata dan berbuat apa adanya. Lawan kata jujur yaitu dusta/ bohong
Contoh jujur di sekolah : tidak mencontek ketika ulangan, berkata apa adanya kepada teman/ Guru, tidak curang dalam permainan

Manfaat jujur: mencapat kepercayaan orang lain, mempunyai banyak teman, mengantar pada kesuksesan, mendapat pahala, hidup menjadi tenang.

Kerugian orang tdk jujur: tidak dipercaya, dijauhi teman, mendapat dosa.

Ciri-ciri orang munafik: (1) Apabila berkata dusta, (2) Apabila berjanji mengingkari (3) Apabila dipercaya berkhianat.

Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya wajib. Contoh perilaku hormat kepada orang tua: berbicara dengan bahasa sopan, mencium tangan ketika berpamitan, selalu mendoakan orang tua, dll.

Hormat Kepada Guru
Orang tua di sekolah adalah Bapak/Ibu Guru.
Contoh hormat dan patuh di sekolah: mengucapkan salam jika bertemu, menghargai pendapat teman, tidak mengejek/ menghina teman, dsb.
Manfaat hormat kepada guru:
 1. Mudah menerima pelajaran yang disampaikan
 2. Ilmu menjadi bermanfaat
 3. Ilmu yang diperoleh membawa berkah dalam kehidupan

Pembelajaran 5
Taharah artinya bersuci dari hadas dan najis
Jenis-jenis najis dan cara mensucikannya:
 1. Mukhafafah (ringan), contoh: air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain dari air susu ibunya. Cara mensucikannya dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis.
 2. Mutawasitah (sedang), contoh air kencing,  tinja, darah, dsb. Cara mensucikannya dengan mencuci bagian yang terkena najis hingga hilang warna, bau, zat dan rasa.
 3. Mughaladhah (berat) , jilatan atau air liur anjing. Cara mensucikannya dengan mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur tanah yang suci.
Alat utama untuk bersuci yaitu air, jika tidak ada air boleh menggunakan tissue atau benda padat lainnya. Kita boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Tayamum dilakukan jika:
 1. Tidak ada air
 2. Sakit yang bisa bertambah parah jika terkena air
 3. Dalam perjalanan jauh
 4. Suhu air berbahaya bagi tubuh
 5. Ada air, tapi jarak terlalu jauh (dikhawatirkan waktu shalat habis)
Rukun Wudhu:
 1. Niat
 2. Membasuh muka
 3. Membasuh tangan sampai siku
 4. Membasuh sebagian kepala
 5. Membasuh kaki sampai mata kaki
 6. Tertib

Silahkan tuliskan komentar yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
EmoticonEmoticon