27/04/21

Materi Assesmen PAI dan BP Kelas 6 SD MI

Assesmen PAI dan BP Kelas 6 Sekolah Dasar tahun 2021 tahun ini berpedoman pada Kisi-kisi Ujian Nasional PAI dan BP Sekolah Dasar 2021. Berikut garis besar materi yang dapat kami rangkum sebagai bahan belajar siswa menjelang USBN PAI yang akan segera berlangsung.

kisi-kisi asesmen pai dan bp kelas 6 sd mi

Materi Al-Qur'an dan Hadits
 1. Menyebutkan arti salah satu ayat QS. Al-Falaq dan/ QS. Al-Fiil
 2. Menyebutkan arti salah satu ayat QS. At-Tiin dan/ QS. Al-Maun
 3. Menyebutkan perbuatan yang sesuai dengan salah satu ayat QS. At-Tiin dan/ QS. Al-Maun
 4. Menyebutkan 2 ayat QS. Al-Kafirun yang sama lafalnya
 5. Menyebutkan arti salah satu ayat QS. Al-Kafirun, Al Maidah: 2-3, Al-Hujurat: 12-13
 6. Menyebutkan ayat yang sesuai dengan deskripsi (Al-Kafirun, Al Maidah: 2-3, Al-Hujurat: 12-13)
 7. Menyebutkan ayat yang sesuai dengan terjemah (Al-Kafirun, Al Maidah: 2-3, Al-Hujurat: 12-13)
 8. Menentukan makanan yang diharamkan sesuai arti satu ayat Al-Kafirun, Al Maidah: 2-3, Al-Hujurat: 12-13
 9. Menyebutkan perbuatan tolong menolong dalam taqwa dan kebajikan

Asmaul Husna dan Pengamalan Sehari-hari

 • Al-Mumit = Maha Mematikan
 • Al-Hayyu    = Maha Hidup
 • Al-Qayyum    = Maha Mandiri
 • Al-Ahad        = Maha Esa
 • As-Samad    = Tempat Memohon/ Bergantung
 • Al-Muqtadir    = Maha Menentukan
 • Al-Muqaddim    = Maha Mendahulukan
 • Al-Baqi'    = Maha Kekal

Menyebutkan sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-'Azim

Menentukan Asmaul husna yang sesuai dengan sikap 

Perbedaan Nabi dan Rasul

 • Seorang Rasul sudah pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu menjadi Rasul
 • Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman (kafir)
 • Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. 
 • Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat.
 • Ada beberapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, tetapi seluruh rasul yang diutus Allah SWT berhasil terselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya.

Kitab Suci dan Nabi Penerimanya

 • Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud AS
 • Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa AS
 • Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa AS
 • Kitab Al-Qur'an diberikan kepada Nabi Muhammad SAW
Perbedaan Zakat dan Sedekah
1. Zakat wajib - sedekah sunah
2. Zakat ditentukan waktunya - sedekah tidak
3. Zakat ditentukan banyaknya - sedekah tidak

Waktu Membayar Zakat Fitrah
1. Boleh = sejak awal hingga akhir bulan Ramadhan
2. Baik = malam hari raya Idhul Fitri
3. Paling utama = setelah shalat Subuh hingga menjelang shalat Idhul Fitri

Hikmah Zakat bagi Muzaki (Pembayar Zakat)
1. Meningkatkan rasa peduli terhadap sesama
2. Mempererat tali silaturahmi
3. Memiliki rasa empati
4. Mendapat pahala

Hikmah Zakat bagi Mustahiq (Penerima Zakat)
1. Meringankan beban ekonomi
2. Menyucikan hati dari sifat iri dan dengki
3. Terjalin kerukunan

Falsafah Moh Limo Sunan Ampel:
1. Moh main (tidak berjudi)
2. Moh ngombe (tidak mabuk-mabukan)
3. Moh maling (tidak mencuri)
4. Moh madat (tidak menghisap candu)
5. Moh madon (tidak berzina)


Sikap Teladan Nabi Sulaiman As
Keteladanan Nabi Sulaiman antara lain adalah senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, dermawan, raja yang cerdas, adil dan bijaksana. 

Sikap Teladan Luqman Hakim
 • Banyak bersyukur
 • Tidak menyekutukan Allah SWT (syirik)
 • Berbuat kebajikan
 • Tidak angkuh dan sombong

Kisah Singkat Nabi Yunus

Nabi Zakaria dan Nabi Yahya AS

Nabi Yahya diutus untuk meneruskan perjuangan ayahnya (Nabi Zakaria) yaitu berdakwah kepada kaum Bani Israil.

Kisah Singkat Nabi Isa

Keteladanan Nabi Muhammad SAW

 • Sejak kecil sudah yatim piatu = sabar dan tabah
 • Menggembala kambing dan ikut berdagang = pekerja keras
 • Memberi makan pengemis buta di sekitar Ka'bah = lemah lembut
 • Banyak cobaan dan rintangan dalam berdakwah = pantang menyerah
 • Mengasihi anak yatim = kasih sayang

Perilaku yang sesuai dengan kandungan surah Al-Falaq

 • Memohon perildungan hanya kepada Allah SWT
 • Menjauhi perilaku dengki
 • Menjauhi perbuatan yang berkaiatan dengan sihir

Perilaku yang sesuai dengan kandungan surah Al-Fiil

 • Bersikap rendah hati
 • Tidak bersikap sombong
 • Tidak merasa lebih hebat dari orang lain

Hikmah beriman kepada hari akhir:

 1. Senantiasa bersyukur atas nikmat yang diterima
 2. Memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif
 3. Ikhlas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
 4. Tidak bersikap sombong
 5. Bersikap santun dan rendah hati
Sikap yang sesuai dengan iman kepada hari akhir:
 • Senantiasa meningkatkan kualitas ibadah
 • Berusaha sekuat tenaga menghindari perilaku tercela
 • Tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan 

Perbedaan Takdir muallaq dan takdir mubram:

 1. Takdir Muallaq takdir yang dapat diubah dengan usaha/ ikhtiar. Contoh: Kekayaan, kepandaian, dll.
 2. Takdir Mubram  yaitu takdir yang pasti terjadi, tidak bisa diubah lagi. Contoh: Umur, jenis kelamin, kelahiran, kematian, dll.
Perbedaan Infak dan Sedekah

No

Perbedaan

Infak

Sedekah

1.

Bentuk

Harta, Benda

Harta, Benda, jasa atau perbuatan

2.

Pemberi

Semua orang

Orang yang mampu

3.

Penerima

Lembaga keagamaan

Orang tidak mampu


Latihan Soal Assesmen PAI & BP 2021 Bisa dikerjakan di link berikut: 

Silahkan tuliskan komentar yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
EmoticonEmoticon