27/02/14

Keberhasilan-keberhasilan Besar Rasulullah SAW

Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW itu mempunyai tugas-tugas yang merupakan pekerjaan-pekerjaan besar dan mencerminkan hasilnya dalam memberikan dakwahnya ke seluruh umat manusia.
Pekerjaan-pekerjaan besar itu dapatlah kita ringkaskan dalam beberapa hal di bawah ini.
  1. Karya pertama: Rasulullah SAW telah berhasil menumpas pemujaan dan penyembahan berhala dan sebagai gantinya ditempatkanlah dalam jiwa umat manusia itu keimanan kepada Allah Ta’ala dan hari akhir.
  2. Karya kedua: Rasulullah SAW telah berhasil melenyapkan semua kekerdilan dan kehinaan tabiat dan watak kaum jahiliah dan sebagai gantinya didirikan di kalangan umat manusia itu keutamaan, kemuliaan, dan budi pekerti serta akhlak yang luhur dan baik.
  3. Karya ketiga: Rasulullah SAW telah berhasil menegakkan agama yang haq yang dapat menyampaikan umat manusia ke puncak yang setinggi mungkin yang dapat dicapainya dalam hal kesempurnaan.
  4. Karya keempat: Rasulullah SAW telah mencetuskan suatu revolusi yang terbesar dalam sejarah, suatu perubahan cepat yang maha dahsyat untuk menumbangkan segala peraturan-peraturan yang merugikan umat manusia, menjebol alam pikiran, hati nurani serta ketentuan-ketentuan hidup yang lazim dilaksanakan oleh golongan kaum jahiliah yang sama sekali tidak sesuai dengan alam perkembangan pikiran yang sehat dan maju.
  5. Karya kelima: Rasulullah SAW telah berhasil mempersatukan umat Arab dan menegakkan suatu daulat terbesar yang bernaung di bawah panji Al Qur’an yakni berundang-undang dengan dasar agama Islam.
Inilah kiranya yang dapat dikemukakan yang merupakan karya-karya agung yang mencerminkan keberhasilan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipikulkan oleh Allah Ta’ala di atas pundaknya. Sebagaimana kita semua memaklumi bahwa karya-karya semacam di atas bukanlah pekerjaan ringan yang mudah dilakukan. Semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan besar dan agung dan untuk menegakkannya atau untuk menegakkan salah satunya saja, kiranya harus menghadapi ringtangan yang tidak kecil dan pasti amat berbahaya sekali.

Rasanya tidak mungkin untuk menghasilkan salah satunya itu jikalau dilaksanakan oleh orang yang bukan beliau SAW sendiri. Apalagi untuk menghasilkan keseluruhannya dan dengan buah yang sangat menyenangkan, menggembirakan dan gilang gemilang sekali.

Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan terbesar sebagaimana di atas itu kemudian berakhir dengan berhasilnya semuanya tadi dengan cara dan keadaan sebagaimana yang kita maklumi dalam sejarah beliau SAW itu, niscayalah merupakan suatu kemu’jizatan yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW.

Kalaupun nabi Isa AS mempunyai kemu’jizatan dapat menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia dan nabi Musa AS mempunyai kemu’jizatan dengan tongkatnya, maka kedua macam kemu’jizatan ini jikalau kita bandingkan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sungguh tidak memadai sesuatu hal yang tidak dapat dipersamakan kedahsyatan dan keistimewaannya.

Terima kasih Anda sudah membaca artikel tentang Keberhasilan-keberhasilan Besar Nabi Muhammad Sebagai Nabi Akhir Zaman. Silahkan baca artikel selanjutnya tentang Bukti-bukti Kebenaran Rasulullah SAW, atau kembali ke Indeks Eksistensi Nabi Muhammad Sebagai Nabi Terakhir.

Silahkan tuliskan komentar yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
EmoticonEmoticon